Ermelo, buurtschap bij Harderwijk.

Het lijkt zo’n gezellig, onschuldig dorpsrelletje. De CvK in Gelderland, voormalig Burgemeester van Harderwijk, stelt een onderzoekje in naar het functioneren (de bestuurbaarheid) van onze Gemeenteraad. In onze argeloosheid denken we wellicht dat het akkefietje tussen André Baars en Leo van der Velden wordt onderzocht en dat, indien geen toenadering tot stand kan worden gebracht, één van beiden geadviseerd zal worden op te stappen. Afgezien van de menselijke tragedie best lollig en het wachtgeld wacht ze immers.

In negen van de tien keer lijdt een onderzoek naar de gemeenteraad tot een fusie van gemeenten. Ruim vijftig jaar geleden dreigde Ermelo ook al te worden samengevoegd bij Harderwijk. Een aantal daadkrachtige, wat chauvinistische Ermelose mannen hadden daar grote bezwaren tegen en beklommen de barricaden. “Ermelo blijft zelfstandigheid eisen!” was een jaar lang te lezen voor de muziektent. Na degelijk actievoeren dwongen ze een gesprek af met de toenmalige minister binnenlandse zaken, Beernink en de stoute plannen werden verijdeld. Oók mijn vader kreeg voor zijn inbreng de Zilveren Pauw der Gemeente Ermelo. Als hij wist hoe wij nu, vijftig jaar later, haast ongemerkt opnieuw in dezelfde val lopen, hij zou zich omdraaien…..

De huidige raad, nog trots op de wijze waarop ze het machtige CDA eindelijk buiten spel hadden kunnen zetten, is druk met het wegpoetsen van beginnersfoutjes. De CDA bestuurders, zo verknocht aan regeringsverantwoordelijkheid en nog altijd vol frustratie, zien ze ploeteren en gooien waar nodig wat olie op het vuur. De Gemeentesecretaris en de Burgemeester lijken de enigen te zijn die de ontwikkelingen zien aankomen en bereiden wellicht in stilte de ambtelijke fusie voor. Mogelijk zien zij meer voor- dan nadelen in de dreigende ontwikkeling. Ik hoop werkelijk niet dat ze  het al op een akkoordje gegooid hebben met CvK John Berends.

Er op vertrouwend dat mijn wijze vader dit verhaaltje niet mee leest: Zijn er ook voordelen te verwachten van een fusie met Harderwijk? Vijftig jaar geleden namen zij m.i. de juiste beslissing, maar hoe zit dat nu? Het lijkt er op dat André Baars de laatste Burgemeester is/was van een zelfstandig Ermelo, maar hoe erg is dat?

Dat de supermarkten op zondag opengaan in Ermelo zal door de helft van de bevolking als voordeel gezien worden. De andere helft houdt de gordijnen stijf dicht. In het best succesvolle cultuurbeleid De Stad als podium zal buurtschap Ermelo vast wel kunnen aanschuiven. (Zijn wij na de fusie ook een deel van de stad of blijven wij een dorp?) Er zijn stemmen die zeggen dat, na samenvoeging (of fusie), de bestuurders uit een grotere vijver gevist kunnen worden en betere salarissen zullen kunnen verwachten. Dat zal de kwaliteit ten goede komen. In een dorp zijn we vooral afhankelijk van mensen met teveel vrije tijd, te weinig pensioen en veel geldingsdrang.  Het peperdure Gemeentehuis zal best bezet blijven door ijverige ambtenaren en anders maken we er gewoon een luxe, duurzame parkeergarage van. Ik verwacht niet dat een fusie enige kostenbesparing met zich meebrengt, maar voordat wij zelf weer een mooi zwembad kunnen bekostigen, of een theater, of een bioscoop zal er nog veel water naar het Waterfront stromen.

Ik durf het bíjna niet te zeggen, maar ik zie niet alléén maar nadelen. Het zal zéker vijftig jaar duren voordat het “onze boulevard” wordt of “ons” Dolfinarium en ook in Harderwijk maken ze domme fouten af en toe. Misschien rijdt straks de Boulevard Express in de zomermaanden wel door de Stationsstraat…