de dorpsbard

Bart kan er niets aan doen. Net als de twee dure Centrummanagers die Ermelo in korte tijd versleet, staat ook de Voorzitter voor een schier onmogelijke opdracht. De Stationsstraat blijft té lang en afgezien van een paar aardige evenementen zit er weinig muziek in. Bart voelt zich vooral Bard en al lukt het hem dan in het centrum niet erg; op andere terreinen des te beter. Groevenbeek Klassiek staat voor minstens de helft op zijn conto en als organist in de Oude Kerk schijnt hij het ook helemaal niet slecht te doen. Binnenkort zet hij zelfs de schuifdeuren van zijn gerieflijke huiskamer wijd open voor belangstellenden tijdens het Dwaallichtjes Festival. Met wat geluk kruipt hij zelf nog even bescheiden achter zijn vleugel, maar zal zich vooral als eloquent spreekstalmeester opstellen. Ik verheug me er nu al op.

Eigenlijk kan ik nooit écht boos op Bart worden. (BartBoos) Enige ijdelheid is ook mij niet vreemd en iedereen weet dat ik ook niet vies ben van wat aandacht. Gisteren moest ik op het parkeerterrein bij AH voor hem remmen. Hij stak even onberispelijk als altijd de weg over, nét toen ik optrok vanaf de glasbak. Ik voelde geen enkele neiging hem aan te rijden, stopte en draaide het raampje open. “Ha Bart, ik rij je heus niet omver hoor!” Bart antwoordde: “Dick, binnenkort neem ik het initiatief voor een overlegstructuur met betrokkenen om herhaling te voorkomen”. Met deze schitterende volzin bedoelde hij eigenlijk: Sorry Dick, dat ik precies één week voor de Johannes Passion van de StichtingBachpassionenHarderwijk (sinds 2006 een jaarlijks initiatief van twee samenwerkende Ermelose koren) een JohannesPassion in Ermelo organiseer. Eerder noemde ik het “broedermoord”, maar dat was wat overdreven. Het is gewoon wat onhandig en onnadenkend gepland. Voor Ermeloërs die slecht ter been zijn en van een seriematig, onberispelijk concert houden is Ribattuta best een alternatief. Mijn Kleinkoor Caprice vindt het een slechte 1 aprilgrap. dicktipt: 8 april, de Grote Kerk van Harderwijk.

* (Na afloop proost ik met Bart én u allen graag bij Hotel Baars op een nóg betere samenwerking.)

click op de poster voor kaarten!