de macht van de pen

Om te beginnen moet ik hierbij hoognodig wat onzin rectificeren uit een vorige bijdrage.
In mijn ijver lollig te zijn vergistte ik mij storend bij het aanhalen van de presentator van “Andere Tijden”. Ik noemde Michiel Blanken, (ook een vriendje van Jan Beerling destijds) maar het betrof vanzelfsprekend Hans Goedkoop. Het waren inderdaad andere tijden en inmiddels al zo’n 35 jaar geleden. U neemt het mij vast niet kwalijk.
Vanzelfsprekend heb ik het meningsverschilletje met de redactie al lang bijgelegd. Onlangs ontmoette ik de vrouwelijke helft van deze kundige commissie. Zonder oubollige Balkenende-achtige opmerkingen te willen maken vervulde haar glimlach mij met spijt over de onvriendelijke kritiek op hun prachtige werk! Mijn enthousiasme was niet wederzijds want, al was de verschijningsdatum van Irminfo nog weken verwijderd, de mogelijkheid (deze) kopij in te leveren was voorbij. Hard, maar rechtvaardig! Vanaf nu ga ik ruimschoots op tijd mijn columns bij haar inleveren. Ik neem geen enkel risico meer, want ik heb veel met u te bespreken!
Enige tijd geleden heb ik mijn invloed aangewend om de nieuwe voorzitter in het zadel te helpen en heb ik ook de top van de barcommissie laten vervangen door Mark, een goede bekende. Het eerste resultaat zal al snel zichtbaar zijn. Veluws Blond op de tap en Chileense Chardonay op de wijnkaart. Ik gedoog Erik Kwant nog enige tijd in de sponsorcommissie zolang hij mij met rust laat en heb mijn maatje Oudemans naar voren geschoven voor de T.C. Eerst nog even low-profile achter de wedstrijdtafel, maar zijn opmars naar het dagelijks bestuur is op termijn niet tegen te houden. Zoals u weet had ik al een lange handlanger in die commissie. Ook in de Financiële Commissie en de Ledenadministratie heb ik mijn mannetjes, dus die zijn onder controle. De Publiciteitscommissie staat zoals u begrijpt op scherp. Nog één enkele tegenwerking en ik zal ze beiden moeten vervangen, al verwacht ik niet dat het nodig zal zijn. De trainers kunnen vooralsnog gehandhaafd blijven, al zal ik binnenkort het roken binnen een straal van vijf kilometer om het clubhuis verbieden i.v.m de voorbeeldfunctie naar onze jeugd. Ook zie ik om dezelfde reden liever meer bruine boterhammen en minder gesleep met frikandellen speciaal heren! De Recreatiecommissie staat nu weliswaar nog o.l.v. Joop Boeve, maar die is al ad-interim. Regeren is vooruit zien, dus zal ik Frits Cornewal polsen voor deze mooie en niet onbelangrijke functie. Ik ben me nog aan het verdiepen in zaken als WhoZnext en zal na bestudering van hun Hyves pagina’s een beslissing hierover nemen. De eerste indruk valt me niet mee en ik vraag me af of de Jeugdcommissie voldoende grip heeft op deze zorgwekkende ontwikkelingen. Aangezien ik zijn ouders goed ken geef ik Eric Wijers nog even het voordeel van de twijfel maar verwacht ook daar op korte termijn verbetering. Serge Dorst heeft inmiddels wat ervaring met kinderen en ik houd hem dan ook in reserve voor deze verantwoordelijke post. Eigenlijk is er maar één commissie waarvoor ik persóónlijk wat belangstelling heb. Het zal u niet verbazen dat na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, en dat is eerder dan u denkt, ikzelf graag een functie wil bekleden binnen de baancommissie. Niet zozeer bij de tuinploeg en ook het stofzuigen is niet helemaal mijn ding. De functie van Eric Valkenburg daarentegen lijkt mij met alle respect wel aantrekkelijk. Hij is speciaal belast met het volautomatische afhangsysteem! Dat kan ik er tegen die tijd wellicht wel bijhebben. Tot dan trek ik via mijn contacten en middels deze invloedrijke column aan de touwtjes. Ik vond het zo langzamerhand tijd worden dat u weet wie er bij Irminloo daadwerkelijk aan de macht is.
Er is dus vooralsnog geen enkele reden tot zorg.