de spiegel van de geest

Bovenstaande bewegende beelden zijn gepikt van Jezzebel. Ik had deze oogopslag even nodig om u te vragen waarom sommige mensen liever langs je heen kijken. Ik heb de laatste maanden regelmatig contact met twee verschillende personen die tijdens gesprekken direct oogcontact tot een minimum beperken. De oudste van de twee, een goudeerlijke zakenman (jazeker, die zijn er nog) van zevenenzestig excuseerde zich in een van de gesprekken daar zelfs voor. Het zou hem afleiden bij zijn verhaal en ging ten koste van zijn concentratie. Ik had er niets over gezegd, maar hij meldde dit uit zichzelf. De ander is een uiterst vriendelijke vrouw met mooie ogen die al- dan niet bewust lief loensend langs je heen kijkt. Al eerder viel ik u lastig over uit zwang geraakte vormen en waarden. Een groeiend aantal personen kijkt al over je schouder naar een volgende terwijl ze zich voorstellen en je de hand schudden. Lang geleden werd ik in Oostenrijk terecht-gewezen op mijn verzuim degene waarmee ik proostte aan te kijken. Mogelijk had ik er al een paar op, maar dezelfde avond heb ik nog tientallenkeren met hem moeten oefenen. “Immer richtig in den Augen schauwen”, zei Charly, die in de zomermaanden mogelijk gewoon Franzl heet. Het is me sindsdien vast en zeker nooit meer overkomen. Bij sommige kinderen in het autistisch spectrum speelt ook iets soortgelijks en bij dominante wilde dieren die niet achter tralies zitten is niet aankijken ook aanbevolen. U herinnert zich Bokito vast nog. Tenslotte vertelde vorige week mij iemand op de hondentraining voor gevorderden geleerd te hebben je hond niet aan te kijken maar juist te negeren. De hond aankijken zet hem op gelijk niveau met het baasje en dat dient ten alle tijde te worden vermeden. Dat u het maar weet. Ik heb de daar aanwezige iets te dikke schoothond diep in de bruine ogen gekeken en we waren het inderdaad helemaal samen eens. Onzin! Ik herinner me dat mijn moeder ooit eens “Kijk me aan als je tegen me liegt!” zei, en dát was wel een waardevolle tip die ik vanzelfsprekend uitsluitend in noodgevallen toepas. Ik weet niks van metataal of etikette, maar dicktipt: recht aankijken, tenzij de ander stottert en dreigt te stikken.

One thought on “de spiegel van de geest

Comments are closed.