te vuur en te zwaard

Nederlands is een prachtige taal, mits niet gebezigd door juristen. De zojuist van zijn voetstuk gedonderde Meester Bram deed zijn uiterste best om zo weinig mogelijk te zeggen met zo veel mogelijk uit zwang geraakte woorden die hij had onthouden uit zijn studieboeken. Hij is lang niet de enige jurist die volkomen geobsedeerd is geraakt…