te vuur en te zwaard

Nederlands is een prachtige taal, mits niet gebezigd door juristen. De zojuist van zijn voetstuk gedonderde Meester Bram deed zijn uiterste best om zo weinig mogelijk te zeggen met zo veel mogelijk uit zwang geraakte woorden die hij had onthouden uit zijn studieboeken. Hij is lang niet de enige jurist die volkomen geobsedeerd is geraakt door zijn eigen jargon. Trek er vervolgens nog het bijbehorende pak bij aan, of zo’n schitterende mantel als collega confrère Doedens placht te dragen en de operette Vrouwe Justitia is kompleet. Ik heb het even opgezocht, maar inderdaad is voormalig minister president Dries (Andreas Antonius Maria) van Agt ook afgestudeerd jurist. Kon ook niet missen! Ik heb gelukkig weinig juridische bijstand nodig gehad tot nog toe. Die enkele keer dat het niet anders kon prees ik mijzelf gelukkig met een verstandige, zakelijke advocaat die in zijn werk normaal, onopgesmukte taal gebruikte. Hoe ze zich in hun vrije tijd of tijdens de maandelijkse vergadering met (of onder) de Deken te buiten gaan aan wartaal moeten ze natuurlijk zelf weten. Daar heeft immers niemand last van. Buiten hun vakgebied, in de zogenaamde wandelgangen, kom ik juristen tegen en ook daar valt mij op dat ze vooral door hun wollig taalgebruik hun al dan niet afgeronde studie willen etaleren. Het lijkt een uitdaging voor ze om zoveel mogelijk woorden in één zin te krijgen. Soms geestig, eerlijk is eerlijk, en vaak foutloos, maar zodra er een spoor van een opstootje of meningsverschil te bespeuren valt, vervallen ze in hun oeverloze en voorspelbare gezwam. Ik laat u ter illustratie graag een paar regels zien uit een email die ik onlangs kreeg doorgestuurd. Schrijver gebruikt de titel Mr op zijn visitekaartje, dus ik neem aan dat hij hersens heeft. Leest u even mee:

“Ik kan u berichten dat ik heden Mr R.A.M. Schram uit Haarlem op deze zaak heb gezet. Leene probeert zich zeer doorzichtig op frauduleuze gronden ongechtvaardigd te verrijken (eerst op kosten van Alders en nu dat kennelijk niet lukt, op mijn kosten) en dit dient zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk te vuur en te zwaard en met alle middelen te worden bestreden. U gaf mij daar volledig gelijk in. Dit gaat vanzelfsprekend aanzienlijke kosten met zich mee brengen. Vooralsnog heb ik een retainer aan Mr Schram toegezegd van EUR 2,500 en zal dat heden overmaken doch dit zal snel oplopen als hij aan het werk gaat. Mocht deze zaak in een later stadium voor de rechter komen, wat mij in het geheel niet tegenstaat, dan lopen deze kosten natuurlijk sterk op. Ik heb u reeds gemeld dat mocht ik bevestigd krijgen, middels dhr. Alders, middels een derde of middels Leene zelf, dat u Leene in tegenstellong tot uw verzekering van het tegendeel wel meer dan eens op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen van de koop van onderhavig vastgoed, dan begrijpt u dat ik deze kosten integraal op u zal moeten verhalen. Over eventuele schade met betrekking tot de kosten welke Leene tevergeefs bij een onbekende op frauduleuze gronden in rekening probeert te brengen, hoeven wij het niet te hebben. Deze spookfactuur heeft geen enkele kans door een rechter toegewezen te worden zodat uit hoofde hiervan geen schade gevreesd hoeft te worden. Het spijt mij deze zaak onprettig met u te moeten afhandelen en dat van verdere samenwerking geen enkele sprake meer kan zijn.Inmiddels verblijft,
met hoogachting, Mr B.A. van Genk

Een berg bluf van de bovenste plank, en het enige wat hij wil zeggen is: Ik ga Leene lekker niet betalen. Ziet u de foute Porsche en de te lange jas voor u waarin hij “inmiddels verblijft”? Ik weet zeker dat ook Mr Schram die centen nooit gekregen heeft, want Van Genk kan slecht van zijn geld af en bluft liever zelf een onzinverhaal op de mail. Om vooral niet te hoeven betalen zien ze zogenaamd in iedere wijzende vinger een bedreiging en in ieder berichtje wat ze niet aanstaat chantage. Scrupuloze Heeren van berispelijk allooi.

Het bovenaan afgebeelde boek legt uit wat een goede jurist aan eigenschappen nodig heeft. Termen die vallen zijn maatschappelijk en historisch besef, nauwkeurigheid, taalvaardigheid, rechtvaardigheidsgevoel, kritisch en logisch denkvermogen, analytisch inzicht en ook gedrevenheid. Ik heb nog best vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak, maar wat lopen er een hoop rotzakken rond met zo’n bul in de binnenzak van hun veel te lange jas. I rest my case. dicktipt:mijden als de pest.

Guusje een jaar geleden….

11 thoughts on “te vuur en te zwaard

 1. Wellicht stond c.q. staat ‘mr’ op het visitekaartje voor mister om duidelijke te maken dat je met een man van doen hebt. Al moet dat natuurlijk nog wel worden bewezen:) Mocht hij toch bedoelen meester in de rechten dan is de kans groot dat hij zijn studie niet heeft afgerond. Immers een doctoraalexamen dat leidt tot een titel als bij voorbeeld ‘drs’, ‘mr’, ‘dra’, etc. houdt niets anders in dan dat de kandidaat/kandidate is toegelaten tot het doctorsexamen of zoals wij alumni van de universiteit Leiden zeggen “je hebt nu het recht om te studeren.”

  • Een “niet traceerbare vennootschap” met een niet traceerbare titel misschien… Nare mensen.

  • Mr van Genk bezoedelt het blazoen van de in Nederland werkzame praktijkjuristen. Een groepensoort (o.a advocaten) die met hun schrijfsels niet ambtshalve beogen het leveren van bijdragen voor verzamelbundels van de Nederlandse Schone Letteren. Juridische teksten moeten begrepen kunnen worden door collega-juristen en als het processtukken zijn dan moeten ze begrepen worden door de rechter. Een rechter die wel eens zijn geduld wil verliezen als hij/zij zich door te veel franje en wolligheid moet worstelen bij het lezen van de dossierstukken. En een rechter met een slecht humeur helpt bepaald niet om je zaak tewinnen. Maar daar weet mr.van Ginkel, of hoe deze fabulant ook heet, allemaal niets van. De man bewijst de juristerij geen dienst met zijn onbeholpen Nederlands. Een woordenbrij waar de honden geen worst van lusten. En waarmee hij de belangen van zijn client naar mijn mening ook bepaald niet behartigt. Ik veronderstelde overigens, in afwijking van drs.drs. Msc, dat mr. een beschermde titel was. Ikzelf ben drs. mr. en LLM en hoopte dat ik -onder meer- daarmee gevrijwaard zou zijn geencanailleerd te worden met taalvervuilers. Of zijn deze voorgaande tekstgedeelten juist een zoveelste bewijs voor de lezers en scribenten op dit blog van Dick dat juristen niet de eigenschap hebben om de Nederlandse taal fraai te bezigen?

 2. Moin Dick

  Da’s nog eens een op de fietsspringer voor de laatste oktober van 2012.

  Soms hebben we allemaal een schup onder de kont nodig.

  Moest spontaan aan het liedje ‘Op de brommer van Jaap Fisscher’ denken.
  Nou komt de Hammer toen ik dat afspeelde ging dat ‘automatisch’ gemixt met ‘Freebird van Lynyrd Skynyrd’.

  Probeer het eens als zanger poezie schrijven alsof je als een elastiek met je voeten nabij 1960 en met je hoofd in een ruimtecapsule naar 2050 wordt geschoten.

  Kwaliteit van leven.

  Have a nice day

 3. Goede tip van je: “mijden als de pest”.
  Notulisten die zonder blikken of blozen een honorarium vragen dat met gemak het dubbele is van een medisch specialist. Oncontroleerbaar ook nog eens.

 4. Niet alleen een foute Porsche maar ook een foute spelling is zijn deel. In tegenstellong; ongechtvaardigd; hoezo academicus.
  Overigens Dick, heb je je weleens afgevraagd welk jargon Bram bezigde tegen zijn ex-geliefde? Zo van het is abject en infaam dat je mijn sponde niet langer wilt delen. Ik pleit ervoor dat je blijft.

Comments are closed.