dickblogt graag in opdracht

De achthonderd verhaaltjes op dickblogt® gaan meestal nergens over, maar zijn ruim honderdtachtigduizend keer gezien (en naar ik hoop gelezen). Het zijn ruim achthonderd sollicitaties naar uw opdracht. Het leverde al wat leuke regelmatig terugkerende schrijfopdrachten op voor o.a. ziekenhuis St Jansdal (Cazcade) en De Stedemaeght. Ik schrijf, u blijft. Stuur eens een tekst of een…