Verdi verdorie

Verdi verdorie!

Bijgaand knipsel werd mij via-via (ook Italiaans) toegespeeld. Mogelijk kon de redactie er iets mee. Helaas had de redactie geen zin om zes kantjes tekst afkomstig van “Spiegel Historiael” in 1995 bij elkaar geschreven door ene Ronald Kuipers over te typen. Het document bevat een uitvoerige beschrijving van het leven van Verdi in een politiek roerige tijd in Italië, zijn populariteit, zijn rijkdom, zijn patriottisme en niet in het minst zijn bijdrage aan de Italiaanse opera. Behalve veel wetenswaardigheden over Verdi, Italië en de Nabucco geeft de kopie veel informatie prijs over degene die het ons ter hand stelde! Het betreft een trouw en actief koorlid die misschien liever anoniem had willen blijven. Mogelijk dat u met een vergrootglas rechts-bovenaan de in krachtig, maar toch sierlijk handschrift geschreven naam kunt ontcijferen. De inzender heeft het stuk niet slechts gelezen, hij/zij heeft het zelfs bestudeerd. Sterker nog; uitgeplozen! De in zijn of haar ogen belangrijke passages onderstreept, de moeilijke woorden zelfs dubbel. De aantekeningen verraden een (af)gestudeerd, geletterd persoon, goed in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Het gebruik van potlood wijst op iemand uit het onderwijs, gewend te corrigeren. Ik geef u slechts zijn/haar waardevolle commentaren, die ruim voldoende en mogelijk zelfs een beter inzicht geven dan het originele veel te lange artikel van Kuipers destijds.