kieskeurig

redicktioneel:

Kieskeurig.

Al eerder had ik tegen u opgeschept over mijn jaarlijkse uitstapje naar Londen.

Een jaar of vijf op rij inmiddels, zing ik daar enthousiast de Scratch Messiah mee in The Royal Albert Hall. Iets waar ik lang naar uitkijk. Ook voor dit jaar heb ik een loge gereserveerd, voor gemengde stemmen. Onlangs zag ik dat het ons bestuur heeft behaagd het eerstvolgende COV-concert te plannen op 27 november, de zaterdag vóór de Messiah in Londen, die de volgende avond om 19.00 uur begint. Kiezen of allebei zingen? Ook de cantates van het kamerkoor op zondagmiddag vallen wel eens samen met uitvoeringen van de bachcantates in Utrecht, die ik niet graag mis. Lastige keuzes, maar een luxe probleem, zolang er iets te kiezen valt.

Uit betrouwbare sopraan ving ik onlangs wat laatste nieuwtjes op. Aangezien ik zeer begaan ben met u aller lot maak ik daarvan gretig notities, teneinde die in deze rubriek wat aan te dicken tot boeiend leesvoer. Uit tal van lezenswaardige roddels maakte ik onderstaande keuze. Een Puttens’ zusterkoor blijkt fanatiek te ronselen onder onze duiven. Het is niet ondenkbaar dat u, na de eerstvolgende stemtest onopvallend wordt benaderd door een zanger of zangeres op klompen, die na een praatje over het weer, terloops informeert hoe uw test verliep. Bij de minste of geringste aarzeling van uw kant wordt u overgehaald een repetitie van het naburige koor bij te wonen. Vervolgens wordt u daar met open armen ontvangen en uitvoerig gecomplimenteerd met uw zangkwaliteiten. Voor het COV bent u dan inmiddels voorgoed verloren. Enerzijds een geruststellende gedachte dat we in geval van nood elders terechtkunnen, anderzijds moet het geen “zwaan-kleef-aan” effect veroorzaken. U bent gewaarschuwd!

Ook was ik blij verrast te vernemen dat een alom gewaardeerd tenor waarover ik al eerder repte, een nieuwe, veelbelovende relatie heeft opgedaan. Achteraf meen ik al aan zijn goedgeluimde stem te hebben kunnen horen dat een derde of vierde jeugd moet zijn ingegaan. Volgens dezelfde bron betreft het hier helaas geen relatie tussen twee COV- koorleden, wat vanzelfsprekend dubbel zo aardig was geweest. Ook in deze is het plezierig als er te kiezen valt. Mocht hiervoor belangstelling bestaan, dan zal ik graag in deze rubriek voor u bemiddelen bij het vinden van een geschikte partner. Misschien een welkome aanvulling op onze lief & leed service. Ruime keuze in keurige koorzangers op voorwaarde dat u niet te kieskeurig bent. Mocht het niet direct tot bevredigend resultaat leiden, dan kunnen we altijd nog in Putten zoeken.

Het laatste goede nieuws betreft mijn achterbuurman bas Bos die na een te lange periode van ziekte weer meezingt. En hoe! Hij was altijd al de best geklede bas, maar nu zelfs simpelweg “de beste bas”. Ik weet in de verste verte niet wat de heren doktoren met hem hebben uitgespookt, ėėn ding is zeker: hij zingt als een lijster! Gelukkig kiest hij weer wekelijks vanuit Nijkerk afslag Harderwijk i.p.v. afslag Putten.

Een hele goede keuze.

dick leene. continuo, sept 2004