opsporing verzocht!

Afgelopen week werd in het oostelijk deel van de Stationsstraat een wat verwarde man gesignaleerd. Hij bezocht diverse winkels waarbij hij aangaf in opdracht van de Gemeente Ermelo te handelen. Hij vroeg naar de eigenaar en probeerde deze ervan te overtuigen dat verhuizen naar het kern-winkelgebied een verstandige keuze zou zijn. Het gedeelte waar hij nu gevestigd is was op termijn bestemd voor andere ondernemingen dan winkels.

De winkelier belde verbaasd en verbolgen zijn verhuurder op en informeerde hoelang hij nog kon blijven huren op de huidige plek, gezien de informatie die hij zojuist “van Gemeentewege” te horen had gekregen. De verhuurder belt vanzelfsprekend onverwijld met dickblaft® om zijn ongenoegen uit te spreken. Het mooie winkelpandje is zijn oudedagsvoorziening en waarom zou de Wethouder hem zijn tevreden huurder willen ontnemen? Hij begreep er niets van.

De man, die zei in opdracht van de Gemeente Ermelo te komen, liet …. Lees Hier of Hier verder!

zieke-hond  dickblaft® voor allesvanermelo.nl en ermelo.nieuws.nl

4 thoughts on “opsporing verzocht!

  1. Ik denk dat het treitervarken weer in het dorp is, na enige tijd van afwezigheid….

Comments are closed.