parkeren in ermelo

7924226-spanje-salou-stad-fontein-in-de-nacht

De winkelstraat in Ermelo krijgt begin volgend jaar weer een ingrijpende opknapbeurt. Er is al veel gesproken en vergaderd over het nieuwe Herinrichtingsplan en het ziet er goed uit. Verblijfsrecreatie en evenementenpleinen staan hoog op het wensenlijstje en auto’s zijn gedoogd, soms “te gast” en veelal ongewenst en dus verboden. Dat voor een winkelgebied voldoende parkeerruimte op korte afstand een absolute voorwaarde is wordt wel onderkend maar in de ogen van veel winkeliers toch nog behoorlijk onderschat.

Uit onderstaand document uit 1963 is op te maken dat winkeliers* en zelfs de Gereformeerde Kerk in de Stationsstraat het belang van voldoende parkeerplaatsen goed in beeld hadden terwijl de parkeerdruk destijds vele malen lager was dan nu. Zij kochten met het oog op de toekomst een dubbelwoonhuis aan, gelegen op 1170m2, om dat bij leegkomst te gaan slopen en het aldus ontstane terrein geschikt te maken als parkeerplaats. Voor de benodigde veertigduizend gulden kregen de twintig deelnemende winkeliers een lening bij de Cooperatieve Raiffaisenbank. Voor het collectief traden vier personen op als dagelijks bestuur, waaronder mijn toen zevenenveertig jarige vader. Acht jaar later, toen de woningen beide vrij kwamen, werd inderdaad sloopvergunning aangevraagd en werd het terrein ingericht als parkeerplaats. In diezelfde jaren werden plannen gemaakt om een Gemeentehuis te bouwen op het terrein van kwekerij Koppe, direct hierachter gelegen. De behoefte aan een Raadhuisplein ontstond en de Gemeente ging in onderhandeling met het collectief om het terrein over te nemen.  In 1975 werd overeenstemming bereikt en de Gemeente kreeg het terrein in eigendom voor 50.000 gulden, onder de voorwaarde dat er tenminste veertig plaatsen voor auto’s beschikbaar bleven.

GemeentebesluitRaadhuisplein1976klein

Inmiddels zijn we veel renovaties later van zowel de Stationsstraat als het Gemeentehuis en ik verwacht dat iedereen het er over eens is dat de parkeerdruk en het belang van parkeren bij het centrum de laatste jaren meer dan verdubbeld zal zijn. Ook de Gemeente stelt hoge eisen in de parkeerverordening bij het uitgeven van nieuwe gebruiksvergunningen voor bedrijven. Tóch lijkt het erop dat sommige, over het algemeen weldenkende politici, lobbyen voor grote waterpartijen, terrassen en andere lollige opstallen op een liefst autovrij Raadhuisplein. Misschien als overgangsperiode nog wat gedoogd parkeren langs de rand, maar eígenlijk willen ze ook daar geen auto’s meer zien. Vijftig jaar geleden waren het vooruitziende geesten die hun nek uitstaken voor het belang hiervan. Het zal wel goed komen uiteindelijk, maar er wordt naar mijn smaak veel te gemakkelijk omgegaan met de destijds vastgelegde intenties. Tenminste veertig parkeerplaatsen, niet ergens achteraf, maar prominent aan dit winkelgebied. Als er daarna nog ruimte en geld overblijft voor een mooie fontein dan kom ik er regelmatig een kwartje ingooien om voor de winkeliers het allerbeste te wensen. dicktipt: mooie auto’s zijn niet lelijk.

SchetsRaadhuisplein1976

*De deelnemers in 1963 waren: Sjoerd Paulus, Pieter de Groot, Willem Fidder, IJpe Postma, Frits Leene, Gerrit Riemer, Johannes Gewald, Teunis Verspuy, Folkert Jaarsma, Gerrit Voerman, Klaas Zuidam, Gerardus van Zeil, Jacob Lodder, Jelle Wagenmakers, Barend Voerman, de GerefKerk, Arie Zuidam, Cornelis Voerman, Jimme Smit. (alle akten en verslagen zijn ter inzage aanwezig)

 

 

7 thoughts on “parkeren in ermelo

 1. Toen werdt er nog nagedacht;) wat ik wel heb gehoord is dat de parkeerplaats achter de Jamin wordt veranderd naar Blauw Zone i.p.v. het vrij parkeren wat nu geldt.

 2. Uitnemende research Dick! Bij een andere gelegenheid mocht ik lokale bestuurders er op wijzen dat een ernstig gebrek aan collectief geheugen is. Jij toont aan dat dit gebrek debet is aan larmoyante uitkomsten van politieke besluitvormingsprocessen. Politici gebruiken gelegenheidsargumenten en blijven opgewekt tegen elkaar en tegen hun achterban snateren, terwijl ze de publieke ruimte verkwanselen. Misschien moet je jouw diensten aanbieden voor de Partij Herstel van het Gezonde Verstand die ik mij nu voorneem op te richten….?

 3. Beste Dick: Prachtig dat de documenten boven water zijn: compliment. Zaak is nu dat de ondernemers zich helder opstellen. Als raadsleden (Leo, ondergetekende) kregen we idd signalen van veel ondernemers dat parkeren op het Raadhuisplein onopgeefbaar is. Dat begrijpen we en ondersteunen dat van harte (Leo en ik komen beide uit een winkeliersnest: kennen dus het belang van nabije parkeervoorzieningen van huis uit). MAAR: als de ondernemersvereniging bij het College een ander signaal afgeeft (o.a. hr Walinga die een weliswaar onderbouwde, maar heel andere mening heeft) wordt het ons als SGP en CDA (dus oppositie en coalitie) wel lastig gemaakt dit punt vast te houden. De wethouder parkeren was duidelijk: zij voelt er voor het plein cultureel te maken, daar past volgens haar geen blik bij, en ze zegt zich gesteund te weten door de ondernemersvereniging. KORTOM: ondernemers: wees heel duidelijk wat jullie willen. Leo en ik (of beter gezegd: de fracties SGP en CDA) zijn van mening dat parkeren in de flanken van het vernieuwde Raadhuisplein prima kan en zelfs heel belangrijk is. Het is zelfs afgesproken en op de tekeningen van het voorlopig ontwerp ook zo gepresenteerd. Een ondernemer kan toch alleen wat verdienen als hij twee ruggen uit een varken snijdt? Op dagen dat er activiteiten zijn op het Raadhuisplein gaat dat voor. Prima om wat reuring te hebben. Maar de andere dagen (het overgrote merendeel) hoeft het geen lege vlakte te zijn, kan het in de flanken prima renderen als parkeervoorziening. Zonde om dat niet te benutten.

  Succes, hopelijk weten jullie ons als raadsleden te vinden als het nodig is

  Karel de Greef 12-7-2013

  • In een situatie als Ermelo vind ik het verschil aan meningen tussen de ondernemers en de ondernemers vereniging een groot verschil, het is namelijk zeer te bedenken dat ondernemers die dicht bij het raadhuisplein zijn gelocaliseerd meer waarde hechten aan de parkeer voorzieningen dan de winkeliers die daar verder vandaan zijn gelocaliseerd. En inderdaad de taak om de meningen juist te routeren ligt bij de Ondernemers Vereniging! Ik zal dit punt eens voorleggen bij de voorzitter!

 4. Hallo Dick, in dezelfde tijd werd er ook al gesproken over een plan om Ermelo meer ‘centrum’ te geven ipv een lintdorp. Stationsstraat, Kerklaan, Dr. Holtropstraat ( toen nog Telgterweg) met als binnenring het Postlaantje. Daarbuiten winkelluw. Ik denk dat als de gemeente daar toen naar had geluisterd……. Ermelo kan zich nog steeds onderscheiden in de regio met een aantrekkelijke parkeermogelijkheden. In de huidige marketingmix is de P van parkeren(gemak) zwaar onderschat. Traditioneel winkelen staat onder druk door Internet zegt men. Zorg dan dat je geen extra drempels opwerpt als mensen naar de winkels willen komen. Het feit dat ondernemers vaak tegengestelde belangen hebben dat klopt, we noemen dat concurrentie. Maar iedereen profiteert van een goede bereikbaarheid. Wat betreft reconstructie van de Stationsstraat, ach daar hebben we er zoveel van voorbij zien komen. Mijn advies naar de gemeente: geef Dick en mij de opdracht een rapport op te stellen. De prijs voor dit rapport is € 68.500,- en u bent klaar, want wij komen met een onderbouwing dat de Gemeente niets hoeft te veranderen. Een dorp is pas leuk als er veel mensen zijn en heeft niets met andere bestrating te maken. Geef het publiek ruimte om er te komen. Dick, 30-07-2013 de eerste vergadering van onze adviescommissie.

  • Die prijs van dat rapport begrijp ik niet Cees.. Doe jij het dan gratis? Zie je op de vergadering!

 5. site BeterErmelo:

  Parkeren op het Raadhuisplein

  Er lijkt verwarring te zijn ontstaan over de inrichting van het Raadhuisplein.

  In de plannen is tot nu toe rekening gehouden met het behouden van de parkeermogelijkheden aan de randen van het plein. Omdat het plein verschillende functies heeft zijn er echter ook andere inrichtingsvarianten denkbaar, waarop er niet meer op het Raadhuisplein geparkeerd kan worden. Daarbij staat de inrichting van het Raadhuisplein niet op zichzelf, omdat er een directe relatie is met de Stationsstraat (gedeelte Immanuelkerk-Postlaantje). Een belangrijk uitgangspunt is daarom dat er rond de westelijke entree voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft. Om de voor- en nadelen van de varianten af te kunnen wegen heeft ontwerpbureau MTD hiervan enkele uitwerkingen gemaakt, maar hierover zijn geen besluiten genomen. Wanneer er in de toekomst aanleiding is om het parkeren op het Raadhuisplein alsnog ter discussie te stellen, dan zullen ondernemers en omwonenden daar bij betrokken worden en zal dit voor een besluit aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Comments are closed.