rot

Redicktioneel®

Rot voor Jan.

Van de laatste Algemene Ledenvergadering is me vooral bijgebleven dat de voorkeur van koorleden voor de achterste rijen verklaarbaar is. Koorzangers zijn geen solozangers. Waar het eigenlijk alleen een kwestie van lengte zou moeten zijn (de kleinsten vooraan) is het vaak bescheidenheid wat mensen op de achtergrond houdt.

We zagen dit herhaaldelijk terugkomen bij iedere oproep om vrijwilligers, voor welke taak dan ook. Geen onwil, geen luiheid, enkel bescheidenheid wat leden tegenhoudt. Uiteindelijk zal er ook wel weer een opvolger voor de huidige penningmeester worden gevonden. De engelse vertaling van Mache dich auf, werde Licht is:

Rise! Up! Arise! Rise and shine! Ik zou zeggen: Naar voren!

Nu we het toch over vertalen hebben…

Wat mij ook opviel was het onaangekondigd in stemming brengen van de hertaling van de Mattheus door Jan Rot, al bleek het maar een proefballonnetje van de nieuwe voorzitter. Ik las dat Rot er vijf jaren over heeft gedaan en dat deze uiteindelijke tekst het resultaat is van veel studie en onderzoek. Vanzelfsprekend is het, net als de Duitse tekst van Picander, een compromis tussen tekst en muziek, ieder in zijn eigen tijd. Zijn streven om dit werk toegankelijker te maken voor een ander publiek is te waarderen. De muziek van Bach doet zijn werk evengoed wel.

Al zal het niet Rots’ hoofdreden zijn geweest, het lijdensverhaal bereikt nieuwe mensen. Wij zingen wel merkwaardiger teksten, ik zal u de voorbeelden besparen. Net als ethiek is het vaak slechts een kwestie van tijd. Kom krakend kruis vind ik minstens zo begrijpelijk als Komm, Sűszes Kreuz”. Wij zullen het voorlopig nog wel in het Duits uitvoeren, dan kunnen we gelukkig nog jarenlang over de uitspraak discussiëren. Het zal Jan niet uitmaken. Ik ga wel een beetje achteraan staan.

Eenzaam samen, samen een.

Geloof, als de dwazen “zeker weten”

Zien ze jou als blind en doof?

Speel de zot, en zwijg

God, in eigen land het lot

Zelfs van grote heilsprofeten

(j.rot)

Tot mijn schrik zag ik dat mijn eerste bijdrage aan Continuo al van mei 2003 stamt.

In drie jaar zal ik dus 3 x 6 = 18 verhaaltjes aan u hebben opgedrongen. Is er wellicht een vrijwilliger beschikbaar? Laat uw bescheidenheid gerust achterwege.

dick leene continuo juni 2006