alv

Valsebas®

(Al)gemene Ledenvergadering.

In de oproep voor de Ledenvergadering werd gesuggereerd dat er na de pauze nog gerepeteerd zou worden olv Jurriaan. De opkomst was mede daardoor groter dan ooit en ook het vooruitzicht op een drankje na afloop gaf velen moed om de vergadering te trotseren. De verslagen van secretaris, penningmeester en commissies gaven geen aanleiding tot het stellen van vragen, waardoor Bernard bij afwezigheid van voorzitter Leo in razend tempo door de agenda heen hamerde. De piano stond al strategisch opgesteld, dus iedereen rekende op tenminste een halve repetitie. Alle voortekenen wezen op een korte, bondige vergadering…

Toen nestelde de voorzitter in onberispelijk grijs zich alsnog comfortabel achter de bestuurstafel. Dat hebben we geweten! Wij kennen hem als een zorgvuldig en behoedzaam spreker, maar deze avond had hij een ongekende schier onuitputtelijke geldingsdrang met bijbehorende spraakwaterval. In een onafzienbare monoloog deed hij het verleden, heden en toekomst van de Stichting nog maar eens uit de doeken en herhaalde voor de zekerheid de eerste helft van de vergadering nog maar even. Ik zag overal om mij heen gezichten bleek worden en mensen zorgelijk op hun horloge kijken, opzichtig gapend, maar het mocht niet baten. Leo gaf de microfoon nog slechts eenmaal kort uit handen aan een kritische bas, die kort en zakelijk zijn grieven verwoordde, waarna Leo die voor de duidelijkheid nog een aantal malen herhaalde en vervolgens goed gearticuleerd resumeerde. De opmerkingen over vermeende bobopraktijken bij de Stichting verleidden ook mij háást tot een verhitte, maar tijdrovende discussie met de bezorgde bas, maar mijn hoop nog wat te zingen snoerde mij tijdig de mond. Aan mij zou het niet liggen!

Alhoewel de borrel na afloop het leed enigszins verzachtte gaat deze avond toch als verloren in de boeken. Ik geef deze en alle volgende voorzitters de dringende suggestie mee om achter ieder agendapunt in het vervolg een aantal minuten te noteren dat hiervoor zal worden uitgetrokken.

Agenda:

Opening: 3 minuten. Verslag secretaris: 6 minuten. Verslag penningmeester: 8 minuten. Bedanken scheidende bestuur- en commissieleden: 8 minuten. Pauze: 10 minuten. Rondvraag 10 minuten. Onvoorzien: 10 minuten. Slotwoord: 5 minuten.

Totaal: 60 minuten.