complottheorie

Valsebas® 2.

Als uw verslaggever beweeg ik mij tijdens repetities omzichtig en onopvallend in uw midden om, vooral tijdens de theepauzes, signalen op te pikken die aanleiding kunnen zijn voor een reportage in Continuo. Een soort paparazzi zonder fototoestel.

De eerste bijdrage onder het pseudoniem Valsebas® viel naar verwachting niet bij iedereen in goede aarde. De titel tenorentenen was achteraf beter geweest dan tenorenoren. Na een welgemeend excuus aan ieder die zich beledigd voelde is de harmonie tussen Valsebas® en de tenoren weer zoals het hoort: liefdevol maar wantrouwend. Dat moet zo blijven!

Oók de afgelopen maanden heb ik mijn op sensatiebeluste oor te luister gelegd in de wandelgangen en de koffiekeuken. Volstrekt toevallig betrof het opnieuw twee tenoren! Met alle risico’s van dien hierbij het verslag.
Het gesprek verliep in grote lijnen als volgt:
“Begrijpt u misschien, waarom het bestuur zoveel steunbassen uit alle hoeken van het land laat komen als ze juist tenoren tekort komen?” “Onbegrijpelijk!” zuchtte de ander, en vervolgde: “Daardoor wordt de balans toch alleen maar slechter?!” “Precies! Voor elke steunbas, moeten ze weer twee steuntenoren zoeken om het weer een beetje kloppend te krijgen, en vind die maar eens!” opperde de beleefde tenor. “Het lijkt wel bewuste sabotage!” antwoordde de ander.

Kennelijk vermoedden deze tenoren een duidelijke samenzwering in het bestuur. De kwade bedoeling zou zijn, dat ook tijdens het Paulusconcert de prachtige tenorenpartijen weer onvoldoende uit de verf zullen komen.

“Ze gunnen ons gewoon het succes niet!” vervolgde de beleefde tenor, nu met een wat hoge overslaande stem. “Kunt u zich een andere reden bedenken waarvoor er ieder jaar een batterij reservebassen wordt opgetrommeld, terwijl de zittende exemplaren al meer dan genoeg overlast bezorgen?! “ ΏxxΓξЖقضڙ☻ !”
Door de bel, die het einde van de koffiepauze luidt, kon ik het laatste woord niet goed verstaan, maar aan het gezicht van de ander maakte ik op dat de beleefde tenor behoorlijk uit zijn slof was geschoten.

Valsebas® november 2006
Alle mogelijke overeenkomsten met bestaande koorleden berusten op louter toeval.