gold, wine

Redicktioneel®

Gold, wine and merry notes.

Zomaar een titel uit de Belshazzar die u ongetwijfeld zal aanspreken. In chorus 32 wordt de gulle gever van de bruisende wijn door de Babylonians geprezen voor zijn traktaties. Op het eerste gezicht lijkt dit een sprankelend concert te worden, waarbij de applausdrift van ons publiek niet vooraf beteugeld behoeft te worden. Misschien kunnen we eens gouden vlinderstrikken dragen deze keer? Het zal vast weer voller worden bij Baars na afloop. Rejoice my countrymen! (16)

Een andere vrolijke noot in deze Continuo is de bijdrage van tenor Ernst Cramer, die een waarheidsgetrouw verslag inzond van het verbroederende podiumbouwen.

Inderdaad een vrolijke klus, die regelmatig doet denken aan een grote gezellige legpuzzel. Jammer dat er zo weinig bij gezongen wordt. Veel vrolijke noten maken licht werk.

Op de site van Jurriaan zag ik al eerder tussen zijn gouden tips de aanbeveling om af en toe gezamenlijk te oefenen. Nu hij deze dringende oproep zelfs onderaan onze repetitieschema’s plaatst, hoe klein ook, kunnen wij hier niet langer omheen. Het kamerkoor had op initiatief van sopraan van Zeijl al zo’n privé singalong vlak voor het laatste concert. Om zelf ook aan deze herhaalde oproep gehoor te geven stel ik graag mijn huis beschikbaar voor een extra oefencessie op zaterdagmorgen. Ter ondersteuning kan daarbij gebruik worden gemaakt van een onlangs gerestaureerd portatiefje (pijporgeltje). Ongetwijfeld is er een bas die de begeleiding op zich wil nemen, want ik zorg slechts voor de koffie met gebak. Belangstellende bassen kunnen zich vanaf nu melden. Het minimale aantal deelnemers stel ik vooralsnog op vijf. Bij succes lijkt het mij aardig om dit een keer te herhalen met meer stemgroepen, waarbij ik dan veiligheidshalve een maximum stel van vijf personen per stemgroep i.v.m. de capaciteit van de vaatwasser. Als het naar wens verloopt trakteer ik liefhebbers na afloop op eerdergenoemde sparkling wine.

Voor volgend seizoen had ik mijn overbuurman Wim Griffioen uitverkoren een advertentie aan te leveren voor Continuo. Om dit te verwezenlijken moedigde ik hem aan de Mattheus te komen instuderen en lokte hem met een studiebandje. Zichtbaar genietend zong hij ons concert mee en in gedachten zag ik de fraaie advertentie al voor me. Op de repetitie na de uitvoering was hij afwezig, dus licht verontrust zocht ik hem op achter zijn kassa in de Ermelose winkelstraat. Voor iedere tenor of bas had ik hetzelfde gedaan, dus zeker waar het een potentiële adverteerder betreft.

De reden van zijn afhaken blijkt in het maximum aantal straffeloos te verzuimen repetities te liggen. De onverbiddelijkheid van de aangekondigde sanctie smoorden zijn carrière en mijn advertentie in de kiem. Natuurlijk bood ik nog aan het presentieboek zonodig voor hem te paraferen, want voor Continuo ga ik erg ver.

De angst zat helaas te diep. Zijn fonkelnieuwe zwarte kostuum hangt nu zwijgzaam tussen mottenballen. Misschien kunnen wij in het vervolg deze strenge regel wat later in het seizoen bekendmaken of bassen, tenoren, maar zeker adverteerders hiervan uitzonderen. Lok ze liever met goud, wijn en vrolijke noten!

dick leene. continuo, mei 2005