machtig

Redicktioneel®

Machtig!

Een aantal jaren geleden liet ik mij overhalen tot een bestuursfunctie in een politieke partij. Als je thuis niet al teveel in te brengen hebt zoek je elders compensatie.

Na een paar jaar merkte ik dat ook daar geen gewichtige beslissingen worden genomen, dus stortte ik mij in het verenigingsleven. Via talloze clubblaadjes probeer ik nu met ingezonden stukken de grote misstanden in het leven aan de kaak te stellen. Langzaam maar zeker verbeter ik zo eerst de regio, vervolgens de wereld.

Op de een of andere manier grijp ik altijd net naast de macht. Word ik eindelijk gevraagd om als A.C. lid mee te denken over het in de toekomst uit te voeren repertoire, wordt nog dezelfde avond duidelijk dat we de komende jaren vooral de Mattheus en Johannes zullen zingen. Voor de échte besluitvorming zal ik dus dienen te infiltreren binnen het Burgerweeshuis, dat deze eis stelt aan het verlenen van subsidie. Indien nodig zal ik me zo mogelijk zelfs bekeren tot Nederlands Hervormd, mocht dit aldaar tot aanbeveling strekken. De titel Regent spreekt mij om onduidelijke redenen wel aan. Het geeft een vermoeden van macht. Hopelijk beschikt men al wel over een degelijk verenigingsblad. Zo niet, dan komt dat er!

Overigens heb ik er persoonlijk niets op tegen om deze lange termijn passieverplichting aan te gaan. Een nieuw stuk instuderen en tegelijkertijd gedeelten van deze “klassiekers” opfrissen lijkt mij niet onaantrekkelijk. Zeker wanneer daarmee financiële risico’s tot een minimum worden beperkt. Indien de voorzitter de eerstvolgende bijzondere vergadering voor de keuze stelt: Vijfentwintig euro contributieverhoging of vormgeven aan deze passietraditie, dan verwacht ik geen lange discussie. Zeker indien onze vertegenwoordigers bij machte zijn om Händels Messiah er nog tussenin te onderhandelen.

In Ank’s opruiming kocht ik onlangs voor respectievelijk € 3,- en € 4,- mooi ingebonden partituren van de Magnificat en het Weihnachts-Oratorium.

Het inbinden alleen heeft ooit beduidend meer gekost! Uit deze recente, weloverwogen investering kunnen oplettende lezers al opmaken waar ik de macht mij gegeven in de toekomst voor zal aanwenden, mocht de A.C mijn gebrek aan kennis over het hoofd zien. Machtig mooie koormuziek!

dick leene. continuo, maart 2005