sabattical

Redicktioneel®

Sabattical!

Na de uitvoering van de Johannes Passion ben ik voornemens het COV een aantal maanden in de steek te laten, teneinde u fris en gretig bij de eerste repetitie voor de Petite Messe Solennelle weer te ontmoeten. Vanzelfsprekend sla ik tussentijds geen concert over, maar zal die vanuit het publiek beluisteren.

In het najaar van 2002 meldde ik mij bij Arend Schalekamp aan om de Mattheus Passion een keer mee te zingen en ben sindsdien blijven hangen.

Tenzij onvoorziene omstandigheden zulks verhinderen probeer ik beslist voor de zilveren COV-speld te gaan, maar er zal een gat van acht maanden in de opbouw ontstaan. Ik haal het vast wel weer in! Als de AC me blijft uitnodigen voor haar vergaderingen dan zal ik die zoveel mogelijk bijwonen. Ook het penningmeesterschap van de Stichting Bach Passionen zal ik tussentijds voortzetten, zodat de datum van aftreden vooral niet in gevaar komt. Al zal ik het zingen zeker missen en zal mijn stem er niet op vooruit gaan: het haasten om niet wéér te laat te komen op de kamerkoorrepetitie zeker niet! Het dubbele inzingen (om kwart over zeven en om acht uur nóg een keer) ook niet.

Mijn onzin zult u vast en zeker niet missen. Ik heb bij Edith voor de komende vier Continuo’s kruiswoordpuzzels aangeleverd met muzikale afloop. Geen prijzen, wél eervolle vermelding voor de goede oplossers.

Graag doe ik hierbij een dringende oproep aan u allen, om het belangrijke werk van Valsebas® te willen voortzetten. In geen zichzelfrespecterend koorblad mag een opruiende roddelrubriek ontbreken! Houdt elkander scherp, trap eens op een teen! Geef bestuurders en vrijwilligers de overtuiging dat ze hun kostbare vrije tijd aan een levende, ja zelfs bloeiende vereniging besteden. Zorgt u ervoor dat Edith dit mooie, nieuwe Continuo-omslag niet alleen hoeft te vullen met stoelen- koffie- en liederenroosters. Schrijf uw complimenten en ergernissen van u af via edithvanelburg@chello.nl Graag stel ik de pseudoniemen van Valsebas, maar ook die van AardigeAlt, SlijmSopraan en TedereTenor beschikbaar aan de liefhebber, als u maar schrijft! Ik vertrouw erop dat ik tussentijds dubbeldikke Continuo’s in de brievenbus zal vinden. De puzzels zal ik niet invullen, dat zou te gemakkelijk zijn. Ik heb alle goede oplossingen!

Maar… eerst nog even samen de Johannes. Ik wens ons een prachtige uitvoering!

dick leene, februari 2007